เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นาทนภา ตรีอุบล ในนามของ "วงสวนพลูคอรัส" ตัวแทนประเทศไทย
เดินทางไปแข่งขัน World Choir Games ครั้งที่ 8 ณ เมืองริก้า ประเทศลัตเวีย (Riga Latvia)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557
ได้รับรางวัล World Choir 2014 ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท 1. Mixed Chamber Choir และ  2. Folklore
งานแถลงข่าว "โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและ ชุมชน (ครูต้นแบบ) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี"
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หลักสูตร
"ภูมิพลังแผ่นดิน" (16/07/57)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับบัตรเกียรติยศ ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 5    /     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริการทั่วไปฝ่ายอาคารสถานที่  จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริการทั่วไปฝ่ายโภชนาการ      จำนวน 1 อัตรา
    วุฒิการศึกษา : ม.3, ม.6 อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
    หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-218-2742 ในวันและเวลาราชการ
อ่านข่าวทั้งหมด >>  
   
 
 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
 
กิจกรรมด้านวิชาการ
งานแถลงข่าว "โครงการ
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและ
ชุมชน (ครูต้นแบบ) อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี" ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน"
(16/07/57)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษา
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
(13/07/57)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษาหอศิลป์จามจุรี
(10/07/57)
ป.4 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
จ.ปทุมธานี
(10/07/57)
การแข่งขันตอบปัญหา
สาธิตจุฬาฯพาท่องฟุตบอลโลก 2014 (2-07-2557)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษา MOCA
(28/06/57)
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(26/06/57)
คุยกับคุณครูระดับอนุบาล
(17/06/57)
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
โครงการโรงเรียนพี่น้อง
สาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์
โดยอุปฑูตนิวซีแลนด์
ประจำประเทศไทย
(29/05/57)
พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
ของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร

ครั้งที่ 6
(21/05/57)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ผู้อำนวยการมอบเสื้อสามารถ
แก่ ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล (ป.3/3)
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในฐานะ
นักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
Junior World ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
(9-07-2557)
"โครงการเสาธง ๕ นาที"
ทำความดีเพื่อประเทศไทย ครั้งที่ 2
โดยกองร้อยเฉพาะกิจรักษา
ความสงบที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 1
รักษาพระองค์
(9-07-2557)
"โครงการเสาธง ๕ นาที"
ทำความดีเพื่อประเทศไทย
โดยกองร้อยเฉพาะกิจรักษา
ความสงบที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 1
รักษาพระองค์
(1-07-2557)
การตกแต่งรถแห่เทียน
และพิธีถวายเทียนพรรษา
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(27-06-2557)
ป.6 ฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(27-06-2557)
ป.5 ไปบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนราชานุกูล
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(27-06-2557)
การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน
(26-06-2557)
ป.3 ไปบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26-06-2557)
ป.1 ไปบริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26-06-2557)
ป.4 ไปบริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25-06-2557)
ป.2 ไปบริจาคเงินให้กับบ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(24-06-2557)
นักเรียน ป.5- ป.6
รับฟัง ธรรมบรรยาย
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
จาก พระอาจารย์ทรัพย์ชู
วัดอัมพวัน ราชวัตร
(24-06-2557)
นักเรียน ป.3- ป.4
รับฟังธรรมบรรยาย
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
จาก พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
(24-06-2557)
นักเรียน ป.1- ป.2
รับฟังธรรมบรรยาย
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
จาก พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
(24-06-2557)
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
(23-06-2557)
ป.4 ถวายสังฆทานพระอาจารย์
ในโครงการวัดสู่โรงเรียน
ปีการศึกษา 2557 (23-06-2557)
การแสดง ศุกร์สโมสร
ครั้งที่ 1/ 2557
(20-06-2557)
ป.6 ไปบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
รามอินทรา
(20-06-2557)
การเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
(17-06-2557)
การบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
(17-06-2557)
ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันอานันทมหิดล
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
(9-06-2557)
กิจกรรม ร่วมใจ ช่วยกันลดโลกร้อน
(5-06-2557)
กิจกรรมมงคลชีวิต ป.6
(2-06-2557)
กิจกรรมทั่วไป
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
Study Tour for General Service
Staff in Republic of Korea
(2-6-07-2014)
พิธีเปิดห้องสหกรณ์ร้านค้า
ปรับปรุงใหม่
โดยสมาคมนักเรียนเก่า
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2-07-2557)
คณะครูจากกัมพูชาเข้าสังเกตการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
และวิทยาศาสตร์ ป.4
(2-07-2557)
คณาจารย์และบุคลากร
ศูนย์นวัตกรรมทางการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมการเรียนการสอน
และศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาสมัยใหม่ในชั้นเรียน
(1-07-2557)
ป.1 รับการตรวจสุขภาพ
โดยคุณหมอ
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(24-06-2557)
คณะครูจากโรงเรียน
วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี และโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี มาศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม
(23-24-06-2557)
ประชุมกรรมการอำนวยการ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์" ครั้งที่ 1
(21-06-2557)
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 56 ปี
(20-06-2557)
การแสดง ก่อนบ่ายสบายใจ
โดย นักเรียนตาบอด
จากโรงเรียนธรรมมิกวิทยา
จ.เพชรบุรี
(20/06/57)
คณะครูโรงเรียนมณีวรรณวิทยา
จ.ระยอง ศึกษาดูงานโรงเรียน
(19/06/57)
นักเรียนไปชมภาพยนตร์
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนยุทธหัตถี
ที่ SF cinema city MBK
(12-06-2557)
รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1 (CUD 61)
(7-06-2557)
นักเรียนรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่
(29/05/57)

 
ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557
(1/05/57)
โครงการบรรพชาสามเณร
(31/03/57 - 15/04/57)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
Big Cleaning Day at Satit Chula
(16/05/57)

รายงานประจำปี 2555
อาจารย์และผู้สนใจ สามารถหาอ่านได้ที่
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
(ปก) l ส่วนบทนำ สารบัญ l ส่วนที่ 1 l ส่วนที่ 2 l ส่วนที่ 3 l ภาคผนวก
(สามารถติดตามอ่านได้ที่ห้องสมุด)
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742