Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง หน่วยงาน/ศูนย์ ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์
ผู้ได้รับรางวัล "ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น"
ประจำปี พ.ศ. 2557
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
และจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสต่อไป

ด.ญ.กนกนันท์ พึ่งทรัพย์ (ป.6/7)
ได้เข้าร่วมการแข่งขันไอ์สเก็ตในรายการ
Skate Chiangmai 2014 International Ice Skate Competition in Thailand
June 6 - 8, 2014
ณ สนาม Sub Zero Ice Skate Club Central Festival Chiangmai
ประเภทเดี่ยว 4 รายการ ได้อันดับ 1      4 เหรียญทอง
ประเภททีม    1 รายการ ได้อันดับ 1      1 เหรียญทอง

ด.ญ.มินท์มันตา ล้อวิชช์วรวัชร (ป.4/7)
ได้เข้าร่วมการแข่งขันไอ์สเก็ตในรายการ
Skate Chiangmai 2014 International Ice Skate Competition in Thailand
June 6 - 8, 2014
ณ สนาม Sub Zero Ice Skate Club Central Festival Chiangmai
ประเภทเดี่ยว 2 รายการ ได้อันดับ 2      2 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นาทนภา ตรีอุบล
ในนามของ "วงสวนพลูคอรัส" ตัวแทนประเทศไทย
เดินทางไปแข่งขัน World Choir Games ครั้งที่ 8
ณ เมืองริก้า ประเทศลัตเวีย (Riga Latvia)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557
ได้รับรางวัล World Choir 2014
ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท 1. Mixed Chamber Choir และ  
             2. Folklore

ผู้อำนวยการมอบเสื้อสามารถ
แก่ ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล (ป.3/3)
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในฐานะ
นักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Junior World
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
(9-07-2557)

อาจารย์บุษกร เลิศวีระศิริกุล หัวหน้างานห้องสมุด ได้รับการประกาศยกย่องจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น
บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2556

นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 11
(รอบระดับประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
- ด.ช.สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ ป.5/3
ประเภททีม
- ด.ช.ธนกฤต ชาญไชยจารุดล ป.6/1
- ด.ช.พบระวี ธาตุนิยม ป.6/5
- ด.ช.สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ ป.5/3
- ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ป.4/2

  นักเรียนได้รับรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับ ป.4
รางวัลเหรียญทอง - ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ป.4/2
รางวัลเหรียญทองแดง - ด.ช.นิธิศ อัญชลีนุกูล ป.4/4
ระดับ ป.3
รางวัลเหรียญเงิน - ด.ช.ศรัณยู ทองจรัส ป.3/7
รางวัลเหรียญทองแดง - ด.ช.รพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ ป.3/3
ระดับ ป.2
รางวัลเหรียญทองแดง - ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ป.2/1 / ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร ป.2/2 / ด.ญ.ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์ ป.2/1
รางวัลชมเชย
ระดับ ป.2
ด.ช.พิตรพิบูล ลักษณ์ศิริ ป.2/1
ระดับ ป.3
ด.ช.ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ ป.3/4

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 8 มกราคม 2557 ดังนี้

- ประเภทผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ
1. ด.ช.กิตติ โอภาสเมธีกุล ป.4/2
2. ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ป.4/2
3. ด.ช.ศุภณัฐ สุริโยดร ป.4/5
- ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
1. ด.ญ.ดาวาว เส็งหลวง ป.5/1
(8/01/57)

ผู้อำนวยการ (รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ) มอบเสื้อสามารถให้กับ
ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมศึกษา IMSO 2013
ณ เมืองอัลฟองโซ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2556
(15/11/56)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนรวม 92.41 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับการศึกษาประถมศึกษา คะแนนรวม 97.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่
ตามมาตรฐาน Clean and Green ประจำปี พ.ศ. 2556
ระดับ ดีเลิศ


ด.ญ.ปาย พิมพ์วิริยะกุล ป.4/5
ได้รับรางวัลแชมป์เยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
ในการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2556
(16-20/10/2556)

นักกีฬาดีเด่นกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38
"ดอกแก้วเกมส์"
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2556
(20-26/10/2556)

- นักกีฬาดีเด่นกีฬาแบดมินตัน
  ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล ป.4/5
- นักกีฬาดีเด่นกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี หญิง
  ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ ป.2/6
- นักกีฬาดีเด่นกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง
  ด.ญ.รัตน์สร ธนนันท์นาถินี ป.4/7
- นักกีฬาดีเด่นกีฬาหมากล้อม
  ด.ญ.ธัญชนก อัครลาภ ป.6/4
- นักกีฬาดีเด่นกีฬาแฮนด์บอล
  ด.ญ.กัญญาณัฐ วงศ์วิเศษกิจ ป.6/5
- นักกีฬาดีเด่นกีฬาหมากฮอส
  ด.ช.พฤทธ์ กิจศิริกุล ป.6/2


นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ระดับชั้น ป.4 – 6 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

- ด.ช. ภาวิช พิทักษ์กิจนุกูร ป.6/7
- ด.ญ. พิชชาภา รุ่งอารยะ ป.6/5
- ด.ช. ธนกฤต ชาญไชยจารุดล ป.6/1

รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อำนวยการและรองคณบดีมอบรางวัล
นักเรียนชนะแข่งตอบปัญหา
1. การตอบปัญหาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
2. การสอบแข่งขันรายการ "อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ"
3. การสอบแข่งขันรายการ "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ"
(11/09/2556)

สายคณิตศาสตร์ประกาศเกียรติคุณนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (22/08/56)

สายคณิตศาสตร์ประกาศเกียรติคุณนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ IMC (International Mathematics Contest) (22/08/56)
ด.ช.กิตติ โอภาสเมธีกุล ป.4/2 เหรียญทอง
ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ป.4/2 เหรียญทอง
ด.ช.ศุภณัฐ สุริโยดร ป.4/5 เหรียญทอง
ด.ช.ธรรมดล ตันศรีวรรัตน์ ป.6/2 เหรียญเงิน
ด.ช.สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ ป.5/3 ชมเชย
ด.ช.วสุ สาธุกิจชัย ป.4/4 ชมเชย

นักเรียนได้รับรางวัลจากแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 (20/08/56)

ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา ในรายการ
Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2013)
ระหว่างวันที่ 14 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อำนวยการและรองคณบดี กรุณามอบเสื้อสามารถ และช่อดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
ด.ช.วีรฉัตร หงษ์สืบชาติ ป.3/6
ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ด.ช. ปาณัสม์ เศวตปิยะกุล ป.5/4
ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ด.ญ. แพรสุนันท์ จันทร์-พานิช ป.6/7
ด.ช. วสุ สาธุกิจชัย ป.3/3
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
ด.ญ. วริษา รุ่งอารยะ ป.3/3
ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ด.ญ.เกล้าลฎา ศิริธรรมภร ป.6/1
ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ด.ช. กอบบุญ สถิรกุล ป.6/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และโรงเรียนได้รับรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ของโรงเรียน
เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่
ทั้งนี้ ด.ช. กอบบุญได้มอบเงินรางวัลที่ได้รับ 10,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน


นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

ด.ญ.สรินธน์ ศิริชัยสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ได้รับการพิจารณาคัดเลือดเป็น เด็กดีเด่น ประจำปี 2556
ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สถาสังคมสงเคราะห์ฯ
(12/1/56)

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 13 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
ด.ช.ศุภณัฐ สุริโยดร (18/11/55)

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
จากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 5
ด.ช.กอบบุญ สถิรกุล
(27/11/55)

นักเรียนที่ชนะการสอบ แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 13 ปี 2555 – 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(27/11/55)

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ได้รับรางวัล

ห้องสมุดดีเด่น

ประเภทห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับกรุงเทพมหานคร

ในการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742